چرا گرانش هم باعث سقوط اجسام می‌شود هم باعث چرخش مداری اجسام می‌شود؟

پاسخ اختصاصی به کانوت:

مدرس و پژوهشگر نجوم و فیزیک

forceA

اگر جسمی را که در میدان گرانش زمین  قرار دارد، بدون سرعت اولیه رها کنیم، به دلیل نیروی گرانشی که به آن وارد می‌شود، مستقیماً به سمت مرکز جرم زمین سقوط می‌کند.

حالا اگر جسم را باسرعت اولیه‌ای موازی زمین پرتاب کنیم، جسم کمی دورتر روی زمین می‌افتد و هرچه سرعت اولیه بیشتر باشد، آن جسم دورتر می‌افتد (مانند حالت الف). اگر سرعت اولیه‌ی پرتاب خیلی خیلی زیاد باشد، (مانند شکل پ) جسم کلاً از میدان گرانش زمین فرار می‌کند اما اگر سرعت، اندازه‌ی خاصی بین حالت الف و ب داشته باشد، به دور زمین به گردش در می‌آید (شکل پ). در واقع جسم در حال سقوط روی زمین است اما به سطح زمین نمی‌رسد! به این سرعت خاص، سرعت مداری می‌گویند.

سرعت مداری به فاصله از مرکز جرم سیاره و جرم سیاره بستگی دارد. اگر سرعت پرتاب در هر فاصله‌ی مشخصی از سیاره کمتر از سرعت مداری مربوط به آن نقطه باشد، جسم روی سیاره سقوط می‌کند و اگر بیشتر باشد جسم از میدان گرانش سیاره خارج شده و فرار می‌کند.

12

  • محمد

    خانم عظیم لو
    مرسی استفاده کردم متشکر
    به من هم سر بزنید

تمام حقوق این سایت برای © 2018 پرسش و پاسخ محفوظ است. خدمتی از کانون نگارش و ترجمه کانوت
قدرت گرفته از وردپرس فارسی