چرا بعضی از سیاره‌ها حلقه دارند ولی بعضی‌ها ندارند؟

پاسخ اختصاصی به کانوت:

مدرس و پژوهشگر نجوم و فیزیک

امتیاز و حق نشر تصویر:‌  Steven Hobbs

بیشتر سیاره⁠ها از تراکم توده⁠ای گاز تشکیل می⁠شوند. دوران گاز به دلیل پایستگی تکانه زاویه‌ای به سوی صفحه‌ای عرض مرکزی گاز کشیده می⁠شوندگاهی مواد این صفحه به حلقه یا قمر تبدیل می⁠شوند. (اگر مواد از حد رُش بیشتر به سیاره نزدیک باشند، گرانش سیاره اجازه نمی‌دهد سیاره تشکیل شود) گاهی نیز جرم این مواد زیاد نیست و در فضای میان‌ستاره‌ای پخش می‌شوند.

  • اسلام

    متاسفانه چون نظریه در نجوم به خاطر نداشتن اطلاعات درست و نداشتن تکنلوژی پیشرفته برأی دسترسی به واقعیتها در فضا هر کسی که کمی در رشته نجوم معتبر باشد هر نظریه ای که میدهد اگر کسی نتواند جوابی برای باطل کردنش نداشته باشه به ثبت میرسه و از طریق همان نظریه که ٩٩٪‏ از انها اشتباه میباشد مردم را از اگاهی درست و برسی در راههای درست و منتقی دورشان یا منحرفشان میکند .
    دلیل به وجود آمدن حلقه دور سیاره زحل از جازبه یا گرانش شعاع استوای سیاره زحل میباشد چرا که شعاع استوای سیاره زحل شاید ١/۴ و یا شاید ١/۵ برابر بزرگتر از شعاع قطبش میباشد و بالآترین ارتفاء در سیاره زحل همان شعاع استوای سیاره زحل که در واقع دور کمرش میباشد که حلقه به دورش میباشد به قول اقای گالیله هر چیزی که از ماده تشکیل یافته نسبت به جرم و وزن خود جازبه و کرانش خود را دارد ولی باید به این نقطه نیز اشاره میکرد که جازبه ای که نسبت به وزن و جرم هر چیزی تایین میشود دلیل بر یکسان بودن جازبه در تمام نقاطش نمیباشد یعنی هر چیزی که کاملا گرد نباشد جازبه و گرانش نسبت به جرم و وزن نقاطش تایین میشود
    شکل هندسی سیاره زحل با دیگر سیاره های منظومه شمسی کاملا متفاوت میباشد، اگر بخواهید شکل هندسی سیاره زحل را مشاهده کنید یک توپ کاملا گردی را که بعد تایین قطبها در توپتان از قطب شمال و جنوب به سمت یکدیگر به حدی که شعاع قطب سیاره زحل ١.۴ یا ١/۵ کوچیکتر از شعاع استوای سیاره زحل باشد و تقریبا با این ازمایش میتوانید به شکل هندسی سیاره زحل پی ببرید یا اینکه نیم کره سیاره زحل را از خط استوا مانند بشقاب پرنده هایی که تصاویر زیادی از انها مشاهده شده را میتوانید تجسم کنید و همین ارتفاع در استوای سیاره زحل باعث شده قدری جازبه و گرانش در آنجا زیاد باشد که بتواند در خارج از جو سیاره زحل روی اجسام معلق در فضا تأثیر گزر باشد البته توضیح خیلی دارد ولی انرژیه من واقعا نمیرسه بیشتر از این موفق باشید

تمام حقوق این سایت برای © 2018 پرسش و پاسخ محفوظ است. خدمتی از کانون نگارش و ترجمه کانوت
قدرت گرفته از وردپرس فارسی