اندازه‌ی یک ذره‌بین چقدر باید باشد تا با آن نور ستارگان را جمع کنیم و آتشی درست کنیم؟

پاسخ اختصاصی به کانوت:

اسکای‌اندتلسکوپ: شما می‌توانید تکه‌ای کاغذ را با نور خورشید و یک ذره‌بین ۳ اینچی آتش بزنید که در این حالت پاسخ مشخص است. خورشید با قدر ظاهری ۲۶/۷- می‌تابد. قدر ستاره‌ی شباهنگ، دومین ستاره‌ی پرنور آسمان، ۱/۴- است یعنی ۱۰۱۰ × ۱/۳ بار کم‌نورتر از خورشید. بنابراین مقدارمحدوده‌ای که برای جمع‌آوری نور نیاز داریم به اندازه‌ی یک تلسکوپ نیوتنی با قطر آینه ۸/۷ کیلومتر است. (ذره‌بینی به آن بزرگی نور بسیاری را جمع می‌کند همانطور که کاریکاتور ما هم نشان می‌دهد) به نظر می‌رسد که اگر این تلسکوپ نور شباهنگ را جمع کند و در یک نقطه، کانونی کند، ‌اندازه‌ی آن نقطه با اندازه‌‌ی نقطه‌ای که یک ذره‌بین ۳ اینچی نور خورشید را در آن کانونی می‌کند برابر باشد.

تمام حقوق این سایت برای © 2018 پرسش و پاسخ محفوظ است. خدمتی از کانون نگارش و ترجمه کانوت
قدرت گرفته از وردپرس فارسی