آیا می‌توان بدون مودیفای کردن دوربین عکس‌های عمق آسمان تهیه کرد؟

پاسخ اختصاصی به کانوت:

عکاس نجومی و طبیعت، منجم آماتور

به طور طبیعی سنسور همه‌ی دوربین‌های DSLR به نور فروسرخ و کمی‌ فرابنفش حساس است. برای همین سازندگان این دوربین‌ها یک فیلتر جلوی سنسور قرار می‌دهند تا مانع رسیدن نورهای اضافه به آن شوند و بالانس رنگ‌ها مشابه بینایی چشم انسان شود ولی‌ متاسفانه این فیلتر مانع عبور طیف هیدروژن آلفا که سحابی‌های نشری تابش می‌کنند هم می‌شود که در عکاسی‌ اعماق آسمان بسیار مهم است.    

فیلترهای مختلفی‌ برای جایگزین کردن با فیلتر اصلی‌ وجود دارد که معمولاً برای عکاسی اعماق آسمان از فیلتری مشابه فیلتر اصلی‌ استفاده می‌شود با این تفاوت که طیف هیدروژن آلفا و کمی‌ از طول‌موج‌های محدوده‌ی قرمز را هم عبور می‌دهد. حساسیت دوربین مودیفای نشده به H-Alpha صفر نیست اما بسیار کم است. معمولاً ضریب عبور فیلتر اصلی‌ در طیف H-Alpha حدود ۲۰% و در فیلترهای جایگزین بیش از ۹۰% است.

بنابراین ثبت سحابی‌های نشری مثل سحابی آمریکای شمالی، پلیکان، رزت و… و سحابی‌های نشری که در بازوی کهکشان‌ها وجود دارند و به صورت نواحی قرمز رنگ در عکس دیده می‌شود و ثبت قسمت‌هایی از سحابی‌های سیاره نما با یک دوربین مودیفای نشده بسیار مشکل خواهد بود. ولی‌ برای ثبت قسمت‌های دیگر کهکشان، سحابی‌های بازتابی مثل سحابی اطراف خوشه‌ی پروین، سحابی سر جادوگر و… و سحابی‌های تاریک و خوشه‌های ستاره‌ای تفاوتی‌ ندارد.

در عکس زیر تفاوت یک دوربین مودیفای شده و یک دوربین مودیفای نشده را در ثبت قسمت‌هایی از سحابی رزت می‌بینید:

Modify-Sample

تمام حقوق این سایت برای © 2018 پرسش و پاسخ محفوظ است. خدمتی از کانون نگارش و ترجمه کانوت
قدرت گرفته از وردپرس فارسی