آیا امکان صحبت کردن در فضا بدون دستگاه برای انسان وجود دارد؟ سرعت امواج رادیویی در فضا چقدر است؟

پاسخ اختصاصی به کانوت:

کارشناس فناوری فضایی - مدیر وب‌سایت دانش فضایی

صدا در واقع یک صورت از انرژی مکانیکی است که برای جابجایی به ماده نیاز دارد. صدا در روی زمین می‌تواند در اثر ارتعاش مولکول‌های هوا یا خاک جابجا شود. در فضای ماورا جوّ زمین هیچ هوایی وجود ندارد. بنابراین دو فضانوردی که در مجاورت هم ایستاده اند، هر چقدر هم که بلند صحبت کنند صدایشان از محدوده‌ی پوشش شیشه‌ای کلاه فضایی‌شان آن طرف‌تر نخواهد رفت. تنها راهی که در این حالت وجود دارد چسباندن کلاه دو فضانورد به یکدیگر است که باعث می‌شود ارتعاش صوت از طریق محل اتصال دو کلاه جابجا شده، هوای داخل کلاه بعدی را به نوسان در آورد و کلماتی مبهم به گوش فضانورد همکار برسد.

به همین خاطر است که فضانوردان در فضای ماورا جوّ دستگاه‌های بیسیم کار گذاشته شده در کلاه‌شان برای ارتباط با یکدیگر استفاده می‌کنند.

در مورد سوال دوم باید بگویم که امواج رادیویی یکی از دو بخش انتهایی امواج الکترومغناطیس هستند و بنابراین درست مثل نور مرئی یا امواج گاما با سرعت نور در فضا منتشر می‌شوند که حدود ۳۰۰ هزار کیلومتر بر ثانیه است.

تمام حقوق این سایت برای © 2018 پرسش و پاسخ محفوظ است. خدمتی از کانون نگارش و ترجمه کانوت
قدرت گرفته از وردپرس فارسی